Service errors

Сервизни кодове за грешки! Внимание това е информация предназначена само за сервизни специалисти

Кодове за грешки

копирни машини Kyocera

Ако вашата копирна машина Kyocera изписва на екрана някой от следните сервизни кодове, за да разберете причината на възникналата грешка можете да погледнете за справка по-долу на тази страница.
  1. Всички грешки са изписани с четири цифрен-код. По старите машини са с трицифрен-код притях последната цифра е нула. Например, например ако е изписан кода «C123», то в таблицата погледнете код 1230.
  2. В началото са дадени общите грешки за всички модели, после следват конкретно за дадения модел.
  3. Таблица съдържа информация за следните модели: KM-1500 / 1505 / 1510 / 1810 / 1525 / 1530 / 2030 / 1620 / 2020 / 1635 / 2035 / 1650 / 2050 / 2550 / 2530 / 3530 / 3035 / 4035 / 5035 / 4230 / 5230 / 6230 / 4530 / 5530 / 6330 / 7530 / 6030 / 8030, FS-1018 / 1118 (KM-1820).
    За други модели кодовете могат да бъдат различни!
  4. Грешки в изпичащата секция (6000…6999) блокират работата на машината. След проверка на работата на машината и отстраняване на проблема трябва да се нулира в сервизен режим  U163.
  5. Грешки които не са със сервизен код се нулират при включване на машината.

Общи сервизни грешки

Код грешка Описание
0030 Fax control PWB system problem
0070 Fax control PWB incompatibility detection problem
0100 Backup memory read/write problem (main board)
0110 Backup memory data problem (main board)
0120 Drum EEPROM read/write problem (для 2550)
0130 Backup memory read/write problem (main PCB EEPROM) (для 1650/2050/2550)
0140 Backup memory data problem (main PCB EEPROM) (для 1650/2050/2550)
0150 Backup memory read/write problem (engine board)
0160 Backup memory data problem (engine board)
0170 Accounting count problem
0180 Machine number mismatch
0210 Communication problem between the main board and engine board (для KM-1500/1620/2020/1635/2035/1650/2050/2550/6030/8030, FS-1018/1118)
Communication problem between the main board and operation board (для KM-1525/1530/2030/2530/3530/6230/4530/5530/6330/7530)
0240 Printer board PWB communication problem
0250 Scanner network board communication problem
0280 Communication problem between the fax control PWB and main PWB
0320 Side deck communication problem
0340 Finisher communication problem
0410 Optional DP communication problem
0420 Optional first paper feeder communication problem
Large paper deck /paper feed desk communication problem /Side deck communication problem
0440 Finisher communication problem
0450 Mailbox communication problem
0470 Switchback unit communication problem
0500 Optional second paper feeder communication problem
0510 Optional third paper feeder communication problem
0600 DIMM problem (для 2530/3530)
0610 Bitmap (DIMM) problem
0620 Memory input interface problem
0630 DMA problem
0640 Hard disk drive problem
0800 Image processing problem (JAM05 is detected twice)
0820 Fax control PCB CG ROM checksum error
0830 Flash ROM program area checksum error
0860 Fax control PCB software switch checksum error
0870 Fax control PWB to main PWB high capacity data transfer problem
0880 Fax control PWB program archive problem
0890 Fax control PCB CG font archive problem
0900 Fax software incompatibility detection problem
0920 Fax file system error
0960 Developer EEPROM read/write problem (для 2550/6030/8030)
1000 Exposure lamp problem
1010 Lift motor 1 error
1020 Lift motor 2 error
1030 Lift motor 3 error
1040 Lift motor 4 error
1100 Paper deck motor 1 problem [Drawer 3]
1110 Paper deck motor 2 problem [Drawer 4]
1120 Deck right lift position problem
1130 Deck left lift position problem
1140 Side deck lift motor (going up) problem
1150 Side deck lift motor (going down) problem
1160 Large paper deck (paper feed desk) sequence problem
1170 Large paper deck (paper feed desk) incorrect type problem
2000 Main motor problem
Image forming motor problem (для 6230/4530/5530/6330/7530)
2500 Paper feed motor problem
2550 Paper conveying motor problem (для 4530/5530)
2600 Deck conveying motor /desk drive motor problem
2640 Side deck drive motor problem
3100 Scanner carriage problem
3200 Exposure lamp problem
3300 Optical system (AGC) problem
4000 Polygon motor synchronization problem
4010 Polygon motor steady-state problem
4100 BD initialization (A) problem
4110 BD initialization (B) problem
4200 BD steady-state problem
5100 Main charger problem
5110 Transfer/separation high voltage problem
5300 Broken cleaning lamp wire
5500 Drum surface potential sensor problem 1
5510 Drum surface potential sensor problem 2
5600 Drum surface potential problem 1
5610 Drum surface potential problem 2
6000 Broken fixing heater wire
6020 Abnormally high fixing unit thermistor temperature
6030 Broken fixing unit thermistor
6050 Abnormally low fixing unit thermistor temperature
6100 Broken fixing heater wire
6200 Abnormally low fixing unit thermistor temperature
6300 Abnormally high fixing unit thermistor temperature
6400 Zero-crossing signal problem
6410 Fixing unit connector insertion problem
6420 Fixing fuse cut problem
6420 Broken fixing unit thermistor wire
7100 Toner sensor problem
7300 Broken external temperature thermistor wire (для KM-1505/1510/1810/4230/5230/6230)
Toner sensor problem/ Toner hopper problem (для KM-2530/3530/3035/4035/5035/6230/4530/5530/6330/7530/6030/8030)
7310 Short-circuited external temperature thermistor
7400 Image formation unit connector insertion problem
Developing unit connector insertion problem (для 2550)
7410 Drum unit connector insertion problem
7750 Drum type mismatch problem A (для 1635/2035)
7760 Drum type mismatch problem B (для 1635/2035)
7800 Broken external temperature thermistor
7810 Short-circuited external temperature thermistor

KM-1500, FS-1018/1118 (KM-1820)

Код грешка Описание
0220 Communication problem between the main board and operation board (для 1018/1118)
F— Controller system error (для 1018/1118)
F010 ROM checksum error (для 1118)
F012
7980 Waste toner reservoir overflow problem (when the total number of copies is less than 100 thousand sheets)
7990 Waste toner reservoir overflow problem (when the total number of copies is 100 thousand sheets or more)

KM-1505/1510/1810/1525/1530/2030

Код грешка Описание
0210 Printer board communication problem (для 1505/1510/1810)
0400 DIMM problem
0410 Bitmap problem
0430 DMA problem
1040 Optical system problem (AGC)

Kyocera-Mita 3035/4035/5035

Код грешка Описание
0100 Operation unit PCB backup memory read/write error
0110 Operation unit PCB backup memory data problem
0210 MMI communication problem
0320 Energy save communication problem
7450 Image formation unit fuse cut problem

Kyocera Mita 4230/5230

Код грешка Описание
0010 Memory copy PCB 1 communication problem
0030 Memory copy PCB 2 communication problem
0100 RAM/ROM problem
0220 Communication problem between the engine PCB and main PCB
0230 Scanner communication problem
0260 Memory copy PCB 1 communication problem
0320 Large paper deck communication problem /Paper feed desk communication problem
0360 Memory copy PCB 2 communication problem
0370 Communication microcomputer problem
1040 Optical system problem (AGC)
2100 Paper conveying motor problem
2200 Side registration motor problem
2300 Paper feed motor problem
2310 Desk drive motor problem
2410 Upper lift motor problem
2420 Lower lift motor problem
2430 Upper desk lift motor problem
2440 Lower desk lift motor problem
3320 Scanner watchdog problem
3400 Original detection position problem
7400 Toner hopper problem
9200 Deck paper conveying motor problem
9210 Paper deck motor 1 problem
9220 Paper deck motor 2 problem
9230 Right lift position problem
9240 Left lift position problem

Kyocera-Mita 6030/8030

Код грешка Описание
0060 Main PWB type mismatch error
0130 Backup memory (EEPROM) device problem
0140 Backup memory (EEPROM) data problem
0220 Scanner communication problem
0330 Relay board communication problem
0460 Duplex unit communication problem
0470 Sheet inserter communication problem (optional document finisher)
0500 Paper feed unit communication error (cassette 1 and 2)
0510 Paper feed unit communication error (cassette 3 and 4)
0700 Side feeder EEPROM error (optional side feeder)
0750 Document finisher EEPROM error
0970 Cleaning unit EEPROM error
1200 Duplex side registration motor error
2100 Developing motor error
2200 Drive motor error
2300 Fuser motor error
2550 Transfer motor error
3210 CIS lamp problem
3310 Optical system (AGC) problem (DP)
3500 Communication error between scanner and SHD
3900 Backup memory read/write error (scanner PWB)
3910
4120 BD initialization (C) problem
7200 Broken drum thermistor wire
7210 Shorted drum thermistor
9040 DP lift motor going up error
9050 DP lift motor going down error
9060 DP EEPROM error
9070 Communication problem between DP and SHD
9080 Communication problem between DP and CIS

Kyocera Mita 6230

Код грешка Описание
0010 Memory PCB communication problem
0100 RAM/ROM problem
0260 Memory copy PCB 1 communication problem
0350 Mailbox communication problem
0370 Communication microcomputer problem
0380 Hard disk problem
0390 DIMM problem
1040 Optical system problem (AGC)
2100 Drive motor problem / Paper conveying motor problem
2200 Paper feed motor problem
2300 Large paper deck right lift motor problem
2310 Large paper deck left lift motor problem
2420 Upper lift motor problem
2430 Lower lift motor problem
6500 Broken fixing unit thermistor wire
7200 Broken drum thermistor wire
7210 Shorted drum thermistor
7220 Broken drum heater wire

KyoceraMita 6330/7530

Код грешка Описание
1060 Large paper deck left lift motor problem
2550 Drive motor problem
7520 Shorted drum thermistor
7530 Broken drum thermistor wire

Грешки финишери

Код грешка Описание
8010 Finisher paper conveying motor problem
8030 Finisher (upper) paper conveying belt problem
8140 Finisher tray elevation motor problem /Main tray problem
8170 Finisher front side registration motor problem
8180 Finisher rear side registration motor problem
Finisher rear jogger motor problem (для 4230/5230)
8190 Finisher trailing edge registration motor problem
8210 Finisher stapler motor problem
8220 Finisher rear stapler problem
8300 Document finisher centerfold unit communication problem
8310 Document finisher centerfold unit side registration guide problem
8320 Document finisher centerfold unit centering plate problem
8330 Document finisher centerfold blade problem

Грешки за  финишер KM-2530/3530/3035/4035/5035

Код грешка Описание
8300 Booklet stitcher paper ejection motor problem
8310 Booklet stitcher elevation motor problem
8320 Booklet stitcher rear jog motor problem
8330 Booklet stitcher front jog motor problem
8340 Booklet stitcher staple motor problem
8350 Booklet stitcher batch processing motor problem
8360 Booklet stitcher stapler shift motor problem
8370 Booklet stitcher paddle motor problem
8380 Booklet stitcher folding problem
8390 Booklet stitcher backup RAM data problem
8400 Booklet stitcher incorrect type problem
8410 Booklet stitcher punch motor problem
8420 Booklet stitcher shift motor problem
8430 Booklet stitcher punch communication problem
8440 Booklet stitcher punch sensor problem
8450 Booklet stitcher side punch sensor problem
8460 Booklet stitcher punch backup RAM data problem
8470 Booklet stitcher punch dust sensor problem
8480 Booklet stitcher broken punch power source wire problem
8500 Mailbox drive motor problem

Грешки финишер KM-6230

Код грешка Описание
8180 Finisher rear jogger motor problem
8310 Booklet stitcher paper ejection motor problem
8320 Booklet stitcher elevation motor problem
8330 Booklet stitcher jog motor problem
8340 Booklet stitcher staple motor problem
8350 Booklet stitcher stapler unit shift motor problem
8360 Booklet stitcher stack level detection sensor problem
8370 Booklet stitcher punch motor problem
8380 Booklet stitcher punch shift motor problem
8390 Booklet stitcher swing motor problem
8400 Booklet stitcher backup RAM data problem
8410 Booklet stitcher punch unit backup RAM data problem
8420 Booklet stitcher positioning plate motor problem
8430 Booklet stitcher folding motor problem
8440 Booklet stitcher guide motor problem
8450 Booklet stitcher jog motor problem
8460 Booklet stitcher rear staple motor problem
8470 Booklet stitcher front staple motor problem
8480 Booklet stitcher thrust motor problem
8490 Booklet stitcher communication error

Грешки за Финишер KM-6330/7530/6030/8030

Код грешка Описание
8000 Document finisher incorrect type problem (для 6330/7530)
8020 Finisher punch motor problem
8040 Finisher lower paper conveying belt problem
8150 Finisher multi job tray problem
8170 Front upper side-registration guide problem
8180 Finisher rear upper side-registration guide problem
8190 Finisher lower side-registration guide problem
8220 Finisher front clincher problem
8230 Finisher rear stapler problem
8240 Finisher rear clincher problem