KyoApp

Вземете Kyocera точно толкова, колкото Ви трябва.

Принтери, мултифункционални устройства
 
Предлагаме анализ на наличните машини във всяка фирма или организация, след което изготвяме насоки са оптимизация на производителността и разходите.
Всяка фирма с обем на печат над 3000 копия месечно може да получи в зависимост от потребностите си принтер, мултифункционално устройство или копирна машина за ползване.
Условия
Получавате за ползване:
1. Принтер, мултифункционално устройство и/или копирна машина за ползване
2. Безплатно тонер през целия период на ползване
3. Безплатна доставка на тонер
4. Безплатен сервиз, поддръжка и профилактика
Заплащате
1. Единствено брой разпечатани страници
цена за разпечатана страница от 0,01 лв. до 0,02 лв. с вкл. ДДС

За повече информацияРешения за управление


KMnet Admin


KMnet Admin е уеб-базирано решение за управление на устройства, предназначени да позволят на мрежовите администратори да наблюдават Kyocera принтери и други изходни устройства. KMnet Admin включва управление на устройството, задание за печат, управление и отчетност на устройството.

KM-NET Viewer


Kyocera KM-NET Viewer е PC-базирано софтуерно решение, предназначено за малкия и среден бизнес, за да съдейства за наблюдение и управление на техните изходни устройства. KM-NET Viewer предоставя данни в реално време и дава изчерпателна информация за Kyocera принтери и други изходни устройства.

MDS

MDS е абревиатура за Maneged Document Service (Управляеми Системи за Печат). MDS оптимизира не само услугите по печат,  но и съхранението на изображения и архивирането им. MDS включва процесите на достъп, дизайн, внедряване, управление и оптимизация. Това позволява прозрачно и планируемо управление на разходите по документооборота.

Решения за печат

 

KX Driver

 
Иновации на Kyocera за бизнес среди, KX Driver. Разработен за среда на Microsoft Windows ®, Kyocera KX драйвер е проектиран да се опрости процеса на печат за всеки потребител, както осигурява подобряване на процесите на управление.

Color Optimizer
Color Optimizer е приставка за KX Driver, която позволява на клиенти да отпечатват на бизнес документи цвят, за да се подобри избора на цвят на техните критични документи. Тя е проектирана по-добре да възпроизведе цветовете в областта на корпоративните лога и търговски марки, както и да се подобри точността на цветовете, когато е необходимо.

Принтерите на Kyocera, включват Prescribe IIe език. Prescribe осигурява на клиентите гъвкавостта да създават и съхраняват бизнес формуляри, бланки и други статични документи в техния Printer. Когато е необходимо, тези форми може да бъдат извикани директно от Print Driver KX и отпечатани като част от необходимата форма на документ, бързо и ефективно. Prescribe може също да се използва за контролиране на печат от променливи данни и приложения, значително подобряване на производителността и намаляване на общите разходи.

Print Drivers
Принтерите предлагат на вашия бизнес всестранно решение за всички изисквания на печат. Kyocera предлага редица печатни драйвери и PPDs, предназначени за различни компютърни платформи, като Windows, Macintosh, Linux и UNIX.

PDF Директен печат
Производителност и лекота на използване. Решението за печат PDF Direct Kyocera печат, в комбинация с Продуктите е отличен избор за бизнеса, който разчита на популярните и гъвкави Portable Document Format (PDF).